Víkendové soustředění mládeže

11.05.2017 15:08

O uplynulém víkendu se stejně jako vloni uskutečnila víkendová akce mládeže. Účastníci se sjeli na mlýn u Jersína v pátek v podvečer, hned po příjezdu bylo úkolem nasbírat v lese dřevo, udělat si oheň a opéct něco k večeři. Po setmění se uskutečnila první aktivita – lesní golf, která byla zaměřena na spolupráci týmu. V sobotu ráno čekala účastníky překážková dráha o délce 500m se šesticí překážek, které byly zaměřeny na fyzickou zdatnost a týmovou spolupráci. Všichni účastníci se pěkně zapotili a dráhu zdolali průměrně za 8 minut. Po obědě byl z každého týmu unesen jeden člen a ostatní členové ho museli vysvobodit, k čemuž potřebovali prohledat les, najít 40 otázek, odpovědět na ně a teprve poté obdrželi indicie, kde zajatce hledat. Po individuálním volnu následovala po setmění stezka odvahy. V noci čekala účastníky úniková hra, která se protáhla až do 5h ranní. Jednotlivé týmy byly postupně zamčeny ve sklepě, klíč byl vložen do elektronického trezoru a účastníci museli za pomoci rozluštění různých hádanek a indicií získat kód a tím se dostat ven. Klíčovou roli opět sehrála týmová spolupráce a nejrychlejší tým se dostal ven za 37 minut. V neděli dopoledne proběhla beseda s předsedou klubu Standou Partlem. Po obědě proběhl zlatý hřeb celého víkendu a to kulturní vložka. Každý tým si na námět známého seriálu M*A*S*H měl připravit módní přehlídku a kulturní vystoupení, jehož hlavní aktérem měl být Klinger. Při této aktivitě jsme se všichni pořádně zasmáli. Odpoledne následovalo už jen vyhodnocení celé akce, předání odměny vítěznému týmu, úklid objektu a odjezd domů.

 

Hodnocení akce:

Celou akci ještě před odjezdem zkomplikovaly dva faktory, kvůli kterým muselo dojít ke zkrácení akce o 1 noc. Jednak byl problém předpověď počasí, kdy jsme se obávali, že nedokážeme objekt dostatečně vytopit. Ukázalo se, že to byly zbytečné obavy, mlýn jsem převzal několik hodin před příjezdem účastníků a za pomoci krbu a přímotopů se mi do příjezdu účastníků podařilo klubovnu i pokoje vytopit na přijatelnou teplotu, kterou jsme udrželi celý víkend. Druhou komplikací byl fakt, že dva vedoucí krátce před odjezdem onemocněli a nemohl jet. Tím muselo dojít ke značné improvizaci při některých aktivitách, kde se předpokládalo větší personální zabezpečení. I tak ale vše proběhlo bez komplikací a lze akci hodnotit velmi kladně, což se shoduje s hodnocením účastníků.

 

Závěrem je nutné poděkovat osobám, které zajistily chod akce. Na základně se během víkendu vystřídali 4 vedoucí, vždy ale byli přítomni minimálně 3 z nich. Kromě mě se jednalo o Hanu Kuchařovou, Jakuba Jeřábka a Kláru Křišťálovou. Všichni si zaslouží velké poděkování, Jakub o to víc, že byl o pomoc požádán pouze 2 dny před odjezdem a byl ochoten přeorganizovat své plány a vážit cestu až z Českých Budějovic. Poděkovat je potřeba i rodině Noskových, kteří doma vařili a zásobovali nás jídlem.

 

Fotografie z celé akce jsou k dispozici zde: https://tom5559.rajce.idnes.cz/Mlyn_kveten_2017/

 

Jménem všech vedoucích

 

Tomáš Fürst, vedoucí akce