Víkendové soustředění mládeže je minulostí

09.05.2016 20:07

V termínu 6. – 8.5.2016 se uskutečnilo v pořadí již páté soustředění mládeže KK PSJ Jihlava. Lokalita byla stejná jako minule, tj. Borovský mlýn u obce Jersín. Soustředění bylo tentokrát prioritně zaměřeno na teambuilding a účastnilo se ho 21 hráčů (kromě pár jedinců všichni žáci a mladší dorostenci). Na tento počet účastníků byli 4 dospělí vedoucí a jedna praktikantka. Hodnocení z pohledu vedoucích je úplně na konci.

 

Fotografie z akce jsou k dispozici zde: https://tom5559.rajce.idnes.cz/Teambuildingova_akce_Mlyn/

 

Účastníci se na mlýn dopravili individuálně v rámci pátečního odpoledne. V 16h proběhlo zahájení a rozdělení do týmu, po němž následovala teorie a ukázka transportních technik zraněné osoby, topografie a bezpečnost při pohybu v lese za světla a tmy, tudíž oblasti, se kterými se týmy v rámci víkendu setkaly. Následoval sběr dřeva, zapálení ohně, opékání špekáčků a chvilkové volno. Jakmile se setmělo, přišla všemi očekávaná stezka odvahy, kdy vedoucí někoho více a někoho méně vystrašili. Dle programu byla dále v plánu noční hra. Všichni účastníci byli předem seznámeni s námětem, podmínkami i riziky hry. I když byla noční hra dobrovolná, tak se jí zúčastnili všichni. Hra spočívala v tom, že účastníci tvořili skupiny Horské služby a měli noční službu, v případě náhlé události během noci museli být do 10 minut plně připraveni zasáhnout. První poplach (planý) dostaly všechny týmy ihned po nástupu do služby. Druhý poplach následoval zhruba o 45 minut později, tj. před půlnocí. Zde se skupiny vydaly na pomoc topící se osobě, po 10 minutách dostaly pokyn návratu na základnu. Poslední poplach dostala každá skupinka zvlášť. Úkolem bylo nalézt zraněnou osobu v lese, ošetřit jí a přenést na základnu. Každé skupince to trvalo necelou hodinu.

 

V sobotu ráno se všichni mohli dostatečně prospat, první program začínal až v 10:30, a to první část pětiboje. Týmy soupeřily proti sobě ve sprintu a hodu tenisákem na cíl. Poté následovala oblíbená hra „Uzel“, kdy všichni utvořili kruh a se zavřenýma očima se chytli nějaké ruky proti nim. Pak začala ta pravá zábava, kdy se museli rozmotat, aniž by se pustili. Po obědě a individuálním volnu následovala další hra (Neviditelnost), týmy měly seznam věcí, které musely najít v přírodě, nebo ukrást v táboře, aniž by je nějaký vedoucí viděl. Vše bylo obohacené o pletení věnců z rostlin. Po návratu proběhl zbytek pětiboje (střelba ze vzduchovky, vrh koulí a kuželkářský golf). Po večeři proběhla beseda s Terezou Buďovou, současnou Mistryní ČR, ohledně správné životosprávy kuželkáře a také zhodnocení toho, v čem by všichni měli zlepšit přístup ke kuželkám. Za soumraku začala poslední plánovaná hra (Malomocní), kdy účastníci procházeli jednotlivá stanoviště, na kterém jim pohádková bytost přidělila zdravotní hendikep (zlomená ruka, noha, slepota, němota). S každým stanovištěm se situace zhoršovala, všichni si museli navzájem pomáhat a blížící se smrtka je popoháněla dopředu. Hra byla velmi fyzicky a psychicky náročná, nicméně ji všichni zvládli a nakonec díky léku přežili. Po návratu byl už volný program.

 

V neděli dopoledne následovalo už pouze vyhodnocení akce, předání medailí nejlepšímu týmu, zpětná vazba, úklid celého objektu a individuální odjezdy domů.

 

Hodnocení z pohledu vedoucích: Aktivity byly zaměřeny především na práci v týmech, kdy účelem bylo, aby se hráči vzájemně ještě více poznali a utužili kolektiv. Účastníci hodnotili kladně jak program, tak i zázemí objektu, s čímž se ztotožňujeme. Počasí vyšlo na jedničku, přes noc bylo sice chladněji, ale i tak se nám podařilo objekt vytopit. Během víkendu nedošlo k žádnému zranění ani problému, který by narušil průběh akce. Během vyhodnocení se také účastníci vyjádřili k návrhu letního soustředění poslední týden v srpnu, jež je již v přípravě.

 

Závěrem je nutné poděkovat lidem, kteří se na organizaci akce podíleli bez nároku na finanční odměnu. Především vedoucím Marcelu Noskovi, Haně Kuchařové, Veronice Tomáškové a praktikantce Tereze Buďové. Velký dík si zaslouží paní Nosková, která uvařila sobotní oběd.

Tomáš Fürst, Vedoucí akce