Soustředění mládeže

31.08.2017 23:30

Skvělá parta, spousta her, mnoho zábavy, tisíc fotek, 4 hodiny videa. I tak lze charakterizovat soustředění mládeže, které probíhalo od 25.8. do 29.8. na pronajatém mlýně v Jersíně.

Účastníci se sešli v pátek v poledne před autobusovým nádražím v Jihlavě, odkud se autobusem přesunuli do Meziříčka a odtud pěšky na mlýn. Hned po příjezdu byli účastníci ubytování a rozděleni do týmů, hned poté je čekala první hra v lese (Dobývání pevnosti), kdy se museli účastníci co nejrychleji dostat na vrchol kopce. Cestu jim komplikovali střelci (vedoucí) vodními bombami. Následoval sběr a příprava dřeva, zapálení ohně a opékání večeře. Po večeři proběhla druhá hra (Uzel), kdy se účastníci vzájemně propletli a museli se rozmotat bez puštění rukou. Po volném večeru čekala účastníky noční hra. Zhruba o půl jedné v noci byl vyhlášen poplach. Jednotlivé týmy byly odvedeny na svá stanoviště v lese, každý obdržel 4 fáborky jiné barvy a cílem bylo během 40 minut nakrást co nejvíce fáborků ostatních týmů.

V sobotu ráno proběhlo škrábání brambor k obědu a poté rozcvička. Odpoledne se uskutečnily dvě hry. První hra (Převozník) spočívala v propašování co nejvíce uprchlíků. Jednalo se tedy o běhací hru. Druhá hra (Famfrpál) byla na námět slavné hry z Harryho Pottera. Po krátkém volnu, jenž někteří využili pro koupání v rybníce, a večeři, čekala účastníky zatěžkávací zkouška v podobě přežití v přírodě. Účastníci si sbalili spacáky, karimatky, oblečení, pití a další potřebné věci, každý tým obdržel jiné souřadnice, v jejichž okolí si měl najít vhodné místo k přenocování (bivakování). Vedoucí následně všechny týmy obešly a zkontrolovaly vhodnost zvoleného místa a případně zařídili přemístění na jiné, vhodnější místo. Po setmění následovala krátká hra – v budově mlýna bylo rozmístěno 5 obrázků (indicií) a týmy z nich musely vyvodit heslo. Hra měla podobu stezky odvahy. Po dohrání hry se všichni účastníci přemístili do místa svého bivaku a čekala je noc venku. Krátce po půlnoci vedoucí znovu všechny týmy obešli a všem nabídli možnost spaní uvnitř. Nikdo této nabídky nevyužil a všichni zůstali až do rána spát v lese.

V neděli dopoledne si účastníci zasoutěžili ve střelbě ze vzduchovky, poté je čekala další hra (Vláčky), jejímž cílem bylo trefit vláčky ostatních týmů. Vše komplikoval fakt, že týmy měly kromě navigátora zavázané oči a nesměly mluvit. Po obědě proběhly další tři aktivity. První hra (Ring) spočívala v tom, že byl do vyznačeného území umístěn z každého týmu 1 člen, který měl za úkol poslepu nalézt svůj spacák a trefit s ním nepřátelské hráče v ringu. Dále si účastníci zasoutěžili ve veslování na pramici, které přerušil krátký déšť. Během něj proběhla uvnitř další hra (Nošení žetonů), kdy jeden z dvojice měl zavázané oči a musel sesbírat a přenést žetony. Druhý ho naváděl jen za pomocí zvuků. Poté pokračovala soutěž ve veslování. Po večeři dostali účastníci dezert v podobě dortu, který byl dovezen při příležitosti rozlučky s končícími hráči. Pak proběhla jen krátká doplňková hra spočívající v kradení šátků a volný večer, kdy byla zprovozněna teplá sprcha.

V pondělí dopoledne čekaly na účastníky další dvě hry. První byly modelové situace první pomoci, kdy si každý účastník vylosoval stav, který musel zvládnout. Při druhé hře (Stopy) si musely účastníci vytyčit trasu pomocí otisků bot a rukou. Otisků bylo málo, proto musel každý tým sbírat již projité stopy. Některé úseky byly ztíženy tím, že jeden z týmu musel jít pouze po rukou (trakaře), nebo musel být jeden člen týmu přenášen. Odpoledne účastníci vyrazili na hru na motiv Indiana Jonese (Honba za relikviemi). Po večeři následoval volný večer, který zpříjemnilo bohaté občerstvení. Celý večer byl pojat jednak jako after party a jednak jako rozlučka s končícími. Součástí byla i diskotéka, slavnostní přípitek šampaňským (nealkoholickým) a nechyběla ani taneční část. V rámci večera proběhlo i vyhodnocení akce a zpětná vazba. Celá akce byla všemi účastníky hodnocena velmi kladně. V noci proběhla ještě noční hra, která byla přidána na popud účastníků. Spacáky všech byly rozmístěny na dvě místa ve vzdálenějším lese, účastníci se museli zorientovat v lese a nočním terénu a spacáky nalézt, což se všem podařilo.

V úterý se nejdříve účastníci protáhli na rozcvičce a následovala oblíbená hra (Buldoci). Zbytek dne byl již vyhrazen pro sbalení věcí a úklid celého objektu.

Zhodnocení soustředění: celá akce proběhla dle plánu. Jednalo se o nejdelší dosavadní soustředění, tedy i nejnáročnější na přípravu. Nejdůležitější faktor, počasí, vyšlo na jedničku. Kromě hodinového deště bylo pořád krásně. Vyšlo tedy každodenní koupání v rybníce a přespání v přírodě, které nebylo v předchozích letech možné. Vždy se najde nějaká komplikace, která ovlivní průběh akce. Tentokrát byly hned dvě takové komplikace. První bylo zranění jedné z vedoucích hned při první noční hře, které znamenalo její jednodenní absenci. Druhou komplikací bylo malé množství vody ve studně, bylo nutné tedy maximálně s vodou šetřit. Obě komplikace však výrazně akci nenarušily. Velmi pozitivně je potřeba hodnotit zájem všech účastníků při účasti na hrách a také jejich vzájemnou pomoc.

Po dobu soustředění byly na místě přítomné 4 osoby. Kromě mě si poděkování zaslouží Anička Čásová, Míša Černá a Marťa Lapešová. Taktéž je nutné vyslovit poděkování všem 3 externím zásobovačům, kteří vařili a dováželi jídlo a čerstvé pečivo.

Výběr fotografií je zde: https://tom5559.rajce.idnes.cz/Soustredeni_srpen_2017/

Tomáš Fürst, Vedoucí soustředění