Prohlašujeme Letní kuželkářskou školu 2016 za ukončenou... DĚKUJEME!

18.08.2016 20:31

Letní kuželkářská škola pro děti 2016

 

Letní kuželkářská škola 2016 aneb "Díky klukům z Jihlavy, už to není bez hlavy."

Každý rok se nese ve znamení nějaké hesla, pokřiku nebo hlášky. Letos se nám velmi zalíbil rým, který vznikl při jedné z her na dětském kurzu: "Díky klukům z Jihlavy už to není bez hlavy.".Pojďme se společně podívat co dalšího přinesl letošní ročník LKŠ.
LKŠ 2016 byla ve znamení koncepčních změn a rekordních účastí. Pro obrovský zájem jsme překračovali původní kapacity a navyšovali počty účastníků na maximální možnou míru.
V kurzu pro dospělé jsme přivítali 24 účastníků, což znamenalo 6 rund tréninků v dopolední a 6 v odpolední části. Kurz pro dospělé jsme v takovémto měřítku nikdy nekonali, proto bylo i pro nás otázkou, jak to vlastně všechno dopadne. Nakonec se díky nové koncepci individuálního časového harmonogramu všechno, i přes silně nabitý rozvrh drah, povedlo. Přesto je počet 24 účastníků opravdu na hraně možností naší kuželny a trenérského týmu a vše se povedlo zvládat díky ochotě a nadšení všech účastníků kurzu. I v takto velkém počtu se podařilo vytvořit skvělou atmosféru na kuželně i při večerním programu a právě nadšení Vás všech bylo hnacím pohonem pro náš trenérský tým. Proto Vám, účastníkům LKŠ 2016, jméném jihlavských trenérů děkuji.
 
I v dětském kurzu padl rekord v počtu účastníků - 28. Na takto velký počet jsme zareagovali změnou v koncepci celého kurzu. Upustili jsme od dvoufázového tréninku a dali větší prostor všesportovní průpravě. Jeden trénink jsme každý den doplnili o jinou sportovní aktivitu jako lasergame, frisbee, bojové hry, bazén, hry důvěry, běhací hry, házenou a další. Tato koncepce se velmi osvědčila a bude určitě praktikovaná i v dalších letech. Stejně jako u dospělých se i u dětí vytvořila úžasná atmosféra a fungující skupina napříč věkovým spektrem účastníků.
 
A proto děkujeme všem účastníkům za obrovský zájem, snahu a nadšení, které nás motivuje v další práci na příštím ročníku Letní kuželkářské školy 2017.