Letní soustředění mládeže

29.08.2016 10:03

Jako tradičně se i letos v srpnu uskutečnilo sedmidenní soustředění mládeže, kterého se účastnilo celkem 22 hráčů. První tři dny probíhalo soustředění na kuželně, vždy pouze v odpoledních hodinách, zbývající 4 dny byli účastníci ubytováni na mlýně poblíž Jersína. Zde je odkaz na fotky: https://tom5559.rajce.idnes.cz/Letni_soustredeni_mladeze_2016/

Část na kuželně: tato část byla zaměřena především na kuželkářskou metodiku, první den proběhl videorozbor každého hráče. Pro některé to byl zároveň první trénink po prázdninové pauze, což bylo hodně znát. Druhý den byl zaměřen na odstraňování hlavních chyb. Zároveň si všichni hráči vyzkoušeli i pozici trenérů. Třetí den se hráči rozdělili na dva týmy a proběhl vzájemný zápas.

Část na mlýně: tuto část bych nazval jako hlavní, protože se jednalo o pobyt včetně tří nocí. Účastníci se první den v poledne sešli na autobusovém nádraží v Jihlavě, odkud hromadně odjeli autobusem do Meziříčka a poté se pěšky přesunuli 3km na mlýn. Po ubytování a „mini“ testu fyzické zdatnosti následovalo zahájení, seznámení s programem, vedoucími a rozdělení do týmů. Dále nasbírali účastníci dřevo, aby se mohly opékat špekáčky. Večer po setmění čekala účastníky první hra, kdy měli co nejdříve nalézt v lese ukryté dva vedoucí, kteří jim dali podpis. Všichni si vyzkoušeli, že rychlý pohyb po tmě v lese není úplně jednoduché. 2. den dopoledne účastníky čekalo několik úkolů, kde byla nutná spolupráce celého týmu, po obědě následovala táborová hra. Večer byl volnější, účastníci dostali občerstvení a byli seznámeni s námětem dobrovolné noční hry, které se zúčastnili téměř všichni. Zhruba o půl 3 ráno byl vyhlášen poplach a následovala stezka odvahy ve dvojicích. Vedoucí někoho více a někoho méně vystrašili. Po noční hře měli hráči celé dopoledne volné pro „dospání“, odpoledne je čekal 4km skupinový pochod během něhož plnili 11 úkolů. Večer byl opět volný, čehož jsme využili na vyhodnocení celé akce. Poslední den ráno následoval už jen úklid a individuální odjezdy domů.

Zhodnocení akce z pohledu vedoucích: stejně jako na předchozí akci hodnotím celé soustředění kladně. Kuželkářská část proběhla bez jediného zádrhelu. Část na mlýně komplikovala řada problémů. Hned při příjezdu jsme objevili cca 10m od vchodu na mlýn v zemi velké vosí hnízdo. Po poradě vedoucích jsme vyhodnotili situaci jako velmi nebezpečnou a rozhodli jsme se zavolat hasiče, kteří hnízdo odstranili. Dalším problémem byl terén. Některé večerní a noční hry jsme plánovali na přilehlých polích s obilím, které se bohužel za poslední rok změnily na pole s jetelem, tudíž zde nebylo možné uspořádat noční hry kvůli mokru. Museli jsme tedy improvizovat, změnit program a plánované noční hry přesunout na den. O to více nás potěšilo, že se vynaložené úsilí vyplatilo a účastníci hodnotili celou akci kladně, což je pro všechny vedoucí hlavní odměna.

Závěrem je nutné poděkovat lidem, kteří se na přípravě a realizaci soustředění podíleli bez nároku na finanční odměnu. V kuželkářské části Rudolfu Benediktovi, který se podílel na tréninkovém procesu a programu na kuželně. Ve druhé části si poděkování zaslouží vedoucí Marcel Nosek, Anna Čásová, Veronika Nosková a praktikantka Martina Lapešová. Nesmím zapomenout také na p. Noskovou, která nám připravila výborný oběd (pro některé i večeři a snídani) ve formě řízků.

Jménem všech vedoucích

Tomáš Fürst, Vedoucí soustředění