Kurz pro děti

Účastníci LKŠ 2017 - kurz pro děti a mládež
 
 

Obecné informace

 
Veškeré níže uvedené informace jsou obecné, a mohou se měnit v každém aktuálním ročníku, proto, prosíme, sledujte pozvánku na aktuální ročník.
 

Pro koho je kurz určen

Dětský kurz je ideální pro žactvo a dorost všech výkonnostních kategorií. Přivítáme pokročilé hráče i úplné začátečníky. Kurz bude veden formou tábora. Vedle samotného kuželkářského tréninku se děti mohou těšit na nejrůznější sportovní a společenské aktivity, návštěvy koupališť, horolezecké stěny, besedy s reprezentanty, a další. Kurz tedy vede děti k obecné sportovní přípravě, která je u kuželek nezbytná. Kurz je možné chápat jako sportovní tábor. Vzhledem k tomu, že k nám jezdí i 9leté děti, přizpůsobujeme program na míru všech, a kuželkářské tréninky vždy přizpůsobíme věku a fyzickým schopnostem hráče.
 

Program kurzu - kuželky

První den po příjezdu čeká účastníky krátký trénink, ve kterém si trenéři prohlédnou hráče a pořídí videonahrávku jeho hry. Po společné večeři následuje ubytování a společenský večer na ubytovně. 
 
Druhý den začíná společnou rozcvičkou, poté následuje krátká přednáška o teorii kuželkářského stylu, aby ji vzápětí následoval videorozbor všech hráčů, ve kterém si každý společně s trenéry prohlédne své chyby ale i své přednosti. Následuje samotný trénink, kde se hráči budou snažit napravovat a vylepšovat svojí techniku. Celý druhý den je tedy zaměřen na trénink techniky hodu.
 

Třetí a čtvrtý den se nesou ve znamení tréninku do plných. Všechny tréninky jsou zaměřeny na tuto disciplínu. A hráči si vyzkouší nejrůznější možnosti, jak lze pilovat trénink do velkých ulic. V závěru čtvrtého dne přichází společná přednáška na téma hry v dorážku a nastupování na jednotlivé figury.

Pátý a šestý den je na programu trénink dorážek. Hráči si ve trénincích vyzkouší nejrůznější figury a naučí se, jak trénovat jednotlivé kuželky a jak trénovat dorážku jako celek.

Sedmý den je den rozlučkový a v závěru kurzu si tak hráči vyzkouší některou z kuželkářských disciplín (60hs, 100hs, 120hs).

 

Souhrn:

 • minimálně 7 tréninků (jedno i dvou fázové tréninky)
 • neustálý dohled trenérů
 • přizpůsobení tréninku možnostem a dovednostem hráčů

 

Program kurzu - volný čas

Děti jsou pod neustálým dohledem zkušených dospělých vedoucích. Ačkoliv se jedná primárně o kuželkářský kemp, doplnili jsme ho celou řadou aktivit, aby měly děti co nejvíce podnětů, a je možné LKŠ chápat jako letní sportovní tábor. Během kurzu se děti dostanou minimálně 2x do bazénu nebo akvaparku, jednou si vyzkouší moderní hru LASER GAME v nově vybudované hale. Denně si projdou ranní rozcvičkou před hrou, v rámci které si vyzkouší házenou, frisbee a další sporty. V odpoledních hodinách budou navštěvovat tělocvičnu nebo venkovní hřiště s umělou trávou, kde si zahrají nejrůznější hry. Každý večer je pak naplánovaná společenská besídka na ubytovně, kde se hrají stolní, pohybové nebo mluvené hry.
 
 

Harmonogram dne

 • budíček a společný odchod na kuželnu
 • snídaně
 • beseda
 • rozcvička
 • trénink
 • oběd
 • polední volno
 • trénink nebo doplňková aktivita
 • večeře
 • osobní volno
 • večerní besídka
 • večerka

 

Ubytování

Ubytování je na internátu střední školy 20 minut od kuželny. Na ubytovně je veškeré potřebné zázemí (společenská místnost, internet, ...). Na ubytovně jsou přes veškeré volno a přes noc stále vedoucí. 

 

Strava

Strava probíhá přímo na kuželně v restauraci, která zajišťujě snídani, oběd a večeři. V průběhu dne pak jsou ještě dvě svačiny a děti mají k dispozici různé vody, šťávy a limonády. Při cestách na ubytovnu je možné společně navštívit obchod a nakoupit si vše potřebné.
 
 
Účastníci LKŠ 2016 - dětský kurz.